Missie Compagnie couRage

Compagnie courage maakt meertalig & interdisciplinair theater.

Zoekend naar nieuwe perspectieven op de grote verhalen van de wereld.

Vragen stellend over identiteit gebaseerd op cultuur, nationaliteit, taal en gender.

Nieuwe bakens schetsend voor een wereld die komt.

Theater voor wereldsteden doordrongen van diversiteit.

performances en kunst voor een nieuwe wereld, de wereld als een global village

Een groep wereldburgers wiens wortels tot ver in die grote wereld reiken. Een groep die de bevolking van de grote steden weerspiegelt. Midden in het oog van de storm die globalisatie veroorzaakt en ieders lot tegen wil en dank tekent, staat couRage op in schoonheid.

Een groep acteurs, zangers, muzikanten, dansers en regisseurs die de grote verhalen van de mensheid vertellen in een droom vol passie.

De 4 werken van couRage

Nieuwe perspectieven op grote verhalen

Hedendaagse grenzeloze auteurs

Ontwikkelen eigen schriftuur

Acties in de stad

Multipel zijn of niet-zijn.

Diversiteit als feit.

De 21ste eeuw is de eeuw van de ANDER.

Solidariteit als weg

Participatie als middel

Openheid als hoop

De couRage van een nomade

Alle kleuren van de wereld op één toneel

Reizend van stad naar stad

Zwanger van verhalen

Ons motto:

“De Ander zou een glorieuze, niet een zielige Ander moeten zijn, een object van bewondering en niet van medelijden, een object dat uitdaagt en niet die van een interactieve en Democratische Ander die zelfs niet echt jouw gelijke is. De Ander bestaat veel intenser in de duale relatie, in de rivaliteit en de uitdaging, dan in de interactie, de jovialiteit en het zelfingenomen multiculturalisme.”

Jean Baudrillard, Cool memories
Alain Pringels
Artistiek leider